Skip to main content

Jsme společníkem, který šetří váš čas a energii

Už od roku 1997 usilovně pracujeme na tom, abyste mohli pustit úklid a s tím spojené starosti z hlavy. Vybudovali jsme si pevnou pozici mezi úklidovými profesionály a nyní máme v zádech tým expertů i zázemí pro více jak 150 pečlivě vybraných a proškolených pracovníků, na které se můžeme spolehnout.

Vy se zase můžete spolehnout na nás, že nastavíme veškeré procesy a kontrolní mechanismy tak, abyste vy i vaši zaměstnanci, zákazníci i partneři trávili svůj pracovní čas v bezvadně čistém a zdravém prostředí. Naším cílem je, abyste na vaše zázemí byli zkrátka hrdí!

Úklid na míru jsme zakládali s vizí usnadnit životy našim klientům tím, že za ně převezmeme zodpovědnost v údržbě a úklidu jejich objektů a prostor. Tak jako před lety i dnes stále věříme, že čisté a zdravé prostředí motivuje k produktivní práci a chceme být těmi, kdo bude vytvářením takového prostředí přispívat k prosperitě našich klientů a spokojenosti jejich zaměstnanců. 

HODNOTY SPOLEČNOSTI

 1. VYSOKÝ STANDARD SLUŽEB
  Pro zkvalitnění našich úklidových služeb jsme nastavili obecné standardy pro všechny naše úklidové činnosti spolu s nastavením všech minimálních požadavků při pravidelném i jednorázovém úklidu. Průběžně také implementujeme do úklidového procesu nové postupy a tím zvyšujeme kvalitu vykonávaných úklidových služeb. To vše na základě obecných pravidel a poznatků vycházejících z řady norem, kterými se nově řídíme: ČSN EN 15221 Facility management. Od října 2023 postupně implementujeme nové systémy v rámci řízení kvality a environmentálního managementu. Dle norem ISO 9001 a ISO 14001.

 2. PŘÁTELSTVÍ A RODINNÉ PROSTŘEDÍ
  Přístupem a jednáním ke kmenovým zaměstnancům dáváme najevo směr a otevřenost v komunikaci, která je v pozitivním duchu u všech zaměstnaneckých složek, napříč celým managementem i u nejvyšších pozic společnosti. Informace si umíme inteligentně předávat, naslouchat i být dobře informovanou autoritou ve všech úklidových činnostech. Operativně řešíme všechny potřeby i požadavky i těch nejnáročnějších klientů, vše v reálném čase. Komunikaci a individuální přístup vnímáme jako základní stavební kámen úspěšné, dlouhodobé spolupráce.

Vedení společnosti se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování a naplňování požadavků právních předpisů i požadavků v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost Úklid na míru, s.r.o. cítí odpovědnost za kvalitu životního prostředí ve všech oblastech svého působení a svou environmentální politikou se do budoucna zavazuje: 

 • Důsledně plnit veškeré požadavky platných právních a jiných předpisů, které se vztahují k oboru firemních činností.
 • Řídit, pravidelně vyhodnocovat a zlepšovat vliv firemních procesů na životní prostředí, zejména v oblastech:
  • nakládání s odpady
  • nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
 • Neustále zlepšovat povědomí a odbornou způsobilost všech zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Seznamovat pracovníky a veřejnost s touto environmentální politikou.

Prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a poradenstvím u zákazníků působíme na jejich environmentální povědomí i povědomí o kvalitě a odpovědném chování k životnímu prostředí. Stanovené zásady přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od našich smluvních partnerů. Za prioritu považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními a neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí. Připraveností a prevencí předcházíme havarijním situacím. Pokud nastanou, postupujeme podle havarijních plánů, které zajišťují minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Bezpečně a vůči životnímu prostředí šetrně manipulujeme s nebezpečnými chemickými látkami. Účelně a hospodárně využíváme vodu, energii a spotřební materiály a prostředky, s cílem snižovat jejich spotřebu. Systém BOZP či PO na všech pracovních pozicích pravidelně proškolujeme a dbáme na řádném dodržování. Garance odpovědnosti je pak samozřejmostí. Jsme pojištěni firemní odpovědností za škodu způsobenou zákazníkovi do výše škody 30 milionů.